wina

Schuld f

To moja wina.
Es ist meine Schuld.
εs ɪst ˈmainə ʃʊlt
To wszystko twoja/wasza wina.
Das ist alles deine/eure Schuld.
das ɪst ˈaləs ˈdainə/ˈɔyrə ʃʊlt
To nie moja wina, że jestem, jaki jestem.
Ich kann nichts dafür, wie ich bin.
ɪç kan nɪçts daˈfyːɐˌ viː ɪç bɪn
To twoja wina.
Dafür kannst du., Das ist deine Schuld.
daˈfyːɐ kanst duːˌ das ɪst ˈdainə ʃʊlt
Nie poczuwam się do winy.
Ich fühle mich nicht schuldig.
ɪç ˈfyːlə mɪç nɪçt ˈʃʊldɪç
Wziął na siebie winę za...
Er hat die Schuld für... auf sich geladen/genommen.
eːɐ hat diː ʃʊlt fyːɐ... auf zɪç gəˈlaːdn/gəˈnɔmən
Zwalają winę na...
Sie wälzen die Schuld auf... ab.
ziː ˈvεltsn diː ʃʊlt auf... ap
Mam poczucie winy z powodu...
Ich habe Schuldgefühle wegen...
ɪç ˈhaːbə ˈʃʊltgəfyːlə ˈveːgn