zrzucić

herunterwerfen, (pozbywać się) loswerden, abwerfen

Nie zrzuć kubka ze stołu.
Wirf die Tasse nicht vom Tisch.
vɪrf diː ˈtasə nɪçt fɔm tɪʃ
Koń go zrzucił.
Das Pferd hat ihn abgeworfen.
das pfeːɐt hat iːn ˈapgəvɔrfn
Zrzucili trzy bomby na...
Sie haben drei Bomben auf... abgeworfen.
ziː ˈhaːbn drai ˈbɔmbn auf... ˈapgəvɔrfn
Muszę zrzucić parę kilo.
Ich muss abnehmen.
ɪç mʊs ˈapneːmən
Zrzucili winę na niego.
Man hat die Schuld auf ihn abgewälzt.
man hat diː ʃʊlt auf iːn ˈapgəvεltst