pokazać się

sich zeigen

Jeszcze się (tu) nie pokazał.
Bisher hat er sich (hier) nicht sehen lassen.
bɪsˈheːɐ hat eːɐ zɪç (hiːɐ) nɪçt ˈzeːən ˈlasn
Powinienem się tam przynajmniej pokazać.
Ich sollte mich da mindestens sehen lassen.
ɪç ˈzɔltə mɪç daː ˈmɪndəstns ˈzeːən ˈlasn
Pokazali się z dobrej strony.
Sie haben sich gut eingeführt.
ziː ˈhaːbn zɪç guːt ˈaingəfyːɐt
pokazać się publicznie
an die Öffentlichkeit treten
an diː ˈœfntlɪçkait ˈtreːtn