on

er

A co z nim?
Und was ist mit ihm?
ʊnt vas ɪst mɪt iːm?
To nie on., On tego nie zrobił.
Er war es nicht.
eːɐ vaːɐ εs nɪçt
Była tam z nim.
Sie war dort mit ihm.
ziː vaːɐ dɔrt mɪt iːm
Chodźmy do niego.
Gehen wir zu ihm.
ˈgeːən viːɐ tsuː iːm
Bez niego nie idę.
Ohne ihn gehe ich nicht.
ˈoːnə iːn ˈgeːə ɪç nɪçt
Dam mu znać.
Ich gebe ihm Bescheid.
ɪç ˈgeːbə iːm bəˈʃait
Jego nie pytaj.
Frag ihn nicht.
fraːk iːn nɪçt
Dostałem to od niego.
Ich habe es von ihm bekommen.
ɪç ˈhaːbə εs fɔn iːm bəˈkɔmən
Wyciągnę to z niego.
Ich kriege es aus ihm heraus.
ɪç ˈkriːgə εs aus iːm hεˈraus
To cały on.
Das sieht ihm ganz ähnlich.
das ziːt iːm gants ˈεːnlɪç