wysoko

hoch

To dla mnie za wysoko.
Das ist mir zu hoch.
das ɪst miːɐ tsuː hoːx
Byliśmy wysoko w górach.
Wir waren hoch in den Bergen.
viːɐ ˈvaːrən hoːx ɪn deːn ˈbεrgn
Wysoko cenimy...
Wir schätzen... sehr.
viːɐ ˈʃεtsn... zeːɐ
jeszcze wyżej niż coś
noch höher als etw. Nom
nɔx ˈhøːɐ als
wyżej wymieniony/wspomniany
Obengenannte m, Obenerwähnte m
ˈoːbngənantəˌ ˈoːbn|εɐvεːntə
kraje wysoko rozwinięte
hochentwickelte Länder
ˈhoːx|εntvɪkltə ˈlεndɐ
wysoko wykwalifikowany pracownik
hochqualifizierter Arbeiter
ˈhoːxkvalifitsiːɐtɐ ˈarbaitɐ
jak wyżej
siehe oben
ˈziːə ˈoːbn
mierzyć wysoko
hoch hinauswollen
hoːx hiˈnausvɔlən