nie

nein, nicht, (pot.) ne

Jesteś głodny/głodna? – Nie.
Hast du Hunger? – Nein.
hast duː ˈhʊŋɐ? - nain
Myślę, że nie.
Ich glaube/denke nicht.
ɪç ˈglaubə/ˈdεŋkə nɪçt
Nie chodzi o to, że się boję.
Nicht dass ich Angst hätte.
nɪçt das ɪç aŋst ˈhεtə
Gdzie, jeśli nie tu?
Wo anders, wenn nicht hier?
voː ˈandɐsˌ vεn nɪçt hiːɐ?
Nie ma mowy!
Ausgeschlossen!
ˈausgəʃlɔsn!
Właściwie nie.
Eigentlich nicht.
ˈaigntlɪç nɪçt
To nie ma znaczenia.
Das ist egal.
das ɪst eˈgaːl
Nie szkodzi.
Das macht nichts.
das maxt nɪçts
Nie do wiary.
Es ist schwer zu glauben.
εs ɪst ʃveːɐ tsuː ˈglaʊbn
Czyż nie?
Nicht wahr?, So ist es, doch?
nɪçt vaːɐ?ˌ zoː ɪst εsˌ dɔx?
No nie!
Oh nein!
oː nain!
Nie mów!
Was du nicht sagst!
vas duː nɪçt zaːkst!