kraj

Land n, Staat m

Co kraj, to obyczaj.
Andere Länder, andere Sitten.
ˈandərə ˈlεndɐˌ ˈandərə ˈzɪtn
w innych krajach
in anderen Ländern
ɪn ˈandərən ˈlεndɐn
wiadomości z kraju i zagranicy
nationale und internationale Nachrichten
natsioˈnaːlə ʊnt ɪntɐnatsioˈnaːlə ˈnaːxrɪçtn
kraje Trzeciego Świata
die Länder der Dritten Welt
diː ˈlεndɐ deːɐ ˈdrɪtn vεlt
w całym/w naszym kraju
in dem ganzen/unserem Land(e)
ɪn deːm ˈgantsn/ˈʊnzərəm lant(eː)