choroba

Krankheit f

Choroba rozwija się powoli.
Die Krankheit entwickelt sich langsam.
diː ˈkraŋkhait εntˈvɪklt zɪç ˈlaŋzaːm
Choroba objawia się...
Die Krankheit zeigt sich durch...
diː ˈkraŋkhait tsaikt zɪç dʊrç
choroby wieku dziecięcego
Kinderkrankheiten f pl
ˈkɪndɐkraŋkhaitn
choroba lokomocyjna
Reisekrankheit f, Kinetose f
ˈraizəkraŋkhaitˌ kineˈtoːzə