wydarzenie

Ereignis n

Wydarzenia przybrały nieoczekiwany obrót.
Die Ereignisse nahmen eine unerwartete Wendung.
diː εɐˈ|aignɪsə ˈnaːmən ˈainə ˈun|εɐvartətə ˈvεndʊŋ
Bacznie przyglądamy się ostatnim wydarzeniom.
Wir verfolgen wachsam die letzte Entwicklung.
viːɐ fεɐˈfɔlgn ˈvaxzaːm diː ˈlεtstə εntˈvɪklʊŋ
Książka przedstawia wydarzenia...
Das Buch beschreibt/schildert die Ereignisse...
das buːx bəˈʃraipt/ˈʃɪldɐt diː εɐˈ|aignɪsə