zapytać

kogoś o coś fragen j-n etw. Akk

Zapytaj go, czyje to jest.
Frag ihn, wem das gehört.
fraːk iːnˌ veːm das gəˈhøːɐt
Zapytałeś go o to?
Hast du ihn danach gefragt?
hast duː iːn daˈnaːx gəˈfraːkt?
Nie zaszkodzi zapytać.
Fragen kostet nichts.
ˈfraːgn ˈkɔstət nɪçts
zapytać o radę kogoś
j-n um Rat fragen
ʊm raːt ˈfraːgn