próba

Versuch m, (przed występem) Probe f

Mają próby do nowej sztuki.
Sie proben ein neues Stück.
ziː ˈproːbn ain ˈnɔyəs ʃtʏk
Była to dla nas ciężka próba.
Es war eine schwere/harte Probe für uns.
εs vaːɐ ˈainə ˈʃveːrə/ˈhartə ˈproːbə fyːɐ ʊns
próba samobójcza
Selbstmordversuch m
ˈzεlpstmɔrtfεɐzuːx
próba ucieczki
Fluchtversuch m, Ausbruchsversuch m
ˈflʊxtfεɐzuːxˌ ˈausbrʊxsfεɐzuːx
udana/pomyślna próba
ein gelungener/erfolgreicher Versuch
ain gəˈlʊŋnɐ/εɐˈfɔlkraiçɐ fεɐˈzuːx
metodą prób i błędów
mit der Versuch-und-Irrtum-Methode
mɪt deːɐ fεɐˈzuːx|ʊnt|ɪrtuːmmεtoːdə