tytuł

Titel m

Będzie walczyć o tytuł.
Er wird um den Titel kämpfen.
eːɐ vɪrt ʊm deːn ˈtiːtl ˈkεmpfn
Uzyskała tytuł doktora.
Sie hat einen Doktortitel erworben.
ziː hat ˈainən ˈdɔktoːɐtiːtl εɐˈvɔrbn
Książka nosi tytuł...
Das Buch trägt den Titel...
das buːx trεːkt deːn ˈtiːtl
tytuł własności
Eigentumsnachweis m
ˈaigntuːmsnaːxvais