oddech

Atem m

Wstrzymaj oddech.
Halte den Atem an.
ˈhaltə deːn ˈaːtəm an
Nie mogę złapać oddechu.
Ich bin außer Atem.
ɪç bɪn ˈausɐ ˈaːtəm
Ma nieświeży oddech.
Er riecht aus dem Mund.
eːɐ riːçt aus deːm mʊnt
Potrzebuję chwili oddechu.
Ich brauche eine kleine Pause.
ɪç ˈbrauxə ˈainə ˈklainə ˈpauzə
Weź głęboki oddech.
Atme tief ein.
ˈaːtmə tiːf ain
Złapał drugi oddech.
Er hat den toten Punkt überwunden.
eːɐ hat deːn ˈtoːtn pʊŋkt yːbɐˈvʊndn