głowa

Kopf m

Kręci mi się w głowie.
Mir schwindelt.
miːɐ ˈʃvɪndlt
Tylko pokręciła głową.
Sie hat nur den Kopf geschüttelt.
ziː hat nuːɐ deːn kɔpf gəˈʃʏtlt
Jest o głowę wyższy ode mnie.
Er ist einen Kopf größer als ich.
eːɐ ɪst ˈainən kɔpf ˈgrøːsɐ als ɪç
Głową muru nie przebijesz.
Nicht mit dem Kopf durch die Wand.
nɪçt mɪt deːm kɔpf dʊrç diː vant
Przychodzi panu/pani coś do głowy?
Fällt Ihnen etwas ein?
fεlt ˈiːnən ˈεtvas ain?
Nic nie przychodzi mi do głowy.
Mir fällt nichts ein.
miːɐ fεlt nɪçts ain
Pozwala wchodzić sobie na głowę.
Er lässt sich alles gefallen.
eːɐ lεst zɪç ˈaləs gəˈfalən
Miejmy to już z głowy.
Bringen wir es hinter uns.
ˈbrɪŋən viːɐ εs ˈhɪntɐ ʊns
Wino uderzyło mu do głowy.
Der Wein ist ihm zu Kopf gestiegen.
deːɐ vain ɪst iːm tsuː kɔpf gəˈʃtiːgn
Jak zwykle wszystko na mojej głowie!
Ich muss mich um alles kümmern, wie immer!
ɪç mʊs mɪç ʊm ˈaləs ˈkʏmɐnˌ viː ˈɪmɐ!
Nie mieszaj mi w głowie!
Verwirr mich nicht!
fεɐˈvɪr mɪç nɪçt!
Nie zawracaj sobie tym głowy.
Mache dir keinen Kopf darum.
ˈmaxə diːɐ ˈkainən kɔpf daˈrʊm
Wciąż chodzi mi to po głowie.
Es liegt mir immer im Kopf.
εs liːkt miːɐ ˈɪmɐ ɪm kɔpf
Mam urwanie głowy.
Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht.
ɪç vais nɪçtˌ voː miːɐ deːɐ kɔpf ʃteːt
Nie traćcie głowy.
Nur nicht den Kopf verlieren.
nuːɐ nɪçt deːn kɔpf fεɐˈliːrən
Jest głową rodziny.
Er ist das Oberhaupt der Familie.
eːɐ ɪst das ˈoːbɐhaupt deːɐ faˈmiːliə
Rusz głową!
Streng deinen Kopf an!
ʃtrεŋ ˈdainən kɔpf an!
Szef zmył mu głowę.
Der Chef hat ihm den Kopf gewaschen.
deːɐ ʃεf hat iːm deːn kɔpf gəˈvaʃn
Głowa do góry!
Kopf hoch!
kɔpf hoːx!
Co dwie głowy, to nie jedna.
Zwei Köpfe wissen mehr als einer.
tsvai ˈkœpfə ˈvɪsn meːɐ als ˈainɐ
Łamałem sobie głowę nad rozwiązaniem...
Ich zerbrach mir den Kopf über die Lösung...
ɪç tsεɐˈbraːx miːɐ deːn kɔpf ˈyːbɐ diː ˈløːzʊŋ
od stóp do głów
von Kopf bis Fuß
fɔn kɔpf bɪs fuːs
bić kogoś na głowę
j-n in die Tasche stecken
ɪn diː ˈtaʃə ˈʃtεkn
nie mieć dachu nad głową
kein Dach über dem Kopf haben
kain dax ˈyːbɐ deːm kɔpf ˈhaːbn