zawieść

enttäuschen, (nie funkcjonować) versagen

Zawiodłeś mnie.
Du hast mich enttäuscht.
duː hast mɪç εntˈtɔyʃt
Jeśli sprzęt nie zawiedzie...
Wenn die Technik nicht versagt...
vεn diː ˈtεçnɪk nɪçt fεɐˈzaːkt