wrażenie

Eindruck m

Jakie było państwa ogólne wrażenie?
Wie war Ihr Gesamteindruck?
viː vaːɐ iːɐ gəˈzamtaindrʊk?
Zrobiła na mnie ogromne wrażenie!
Sie hat mich wirklich (sehr) beeindruckt!
ziː hat mɪç ˈvɪrklɪç (zeːɐ) bəˈ|aindrʊkt!
Miała wrażenie, że słyszy kroki.
Sie glaubte, Schritte zu hören.
ziː ˈglauptəˌ ˈʃrɪtə tsuː ˈhøːrən
Robił wrażenie niewiniątka.
Er sah aus wie die Unschuld selbst.
eːɐ zaː aus viː diː ˈʊnʃʊlt zεlpst
To sprawia wrażenie, że...
Es macht den Eindruck, dass/als ob...
εs maxt deːn ˈaindrʊkˌ das/als ɔp
Miałem wrażenie, że...
Ich hatte (dabei) den Eindruck, dass...
ɪç ˈhatə (ˈdabai) deːn ˈaindrʊkˌ das
Często odnoszę wrażenie, że...
Oft habe ich das Gefühl, dass...
ɔft ˈhaːbə ɪç das gəˈfyːlˌ das