całkiem

ziemlich

To było całkiem dobre.
Das war ganz gut.
das vaːɐ gants guːt
Całkiem mi się to podobało.
Das hat mir ziemlich gefallen.
das hat miːɐ ˈtsiːmlɪç gəˈfalən
całkiem dobrze
ziemlich gut, ganz anständig
ˈtsiːmlɪç guːtˌ gants ˈanʃtεndɪç