podróż

Reise f, (jazda) Fahrt f

Jak długo trwa podróż do miasta?
Wie lange fährt man in die Stadt?
viː ˈlaŋə fεːɐt man ɪn diː ʃtat?
W podróż poślubną lecimy do Australii.
In den Flitterwochen fliegen wir nach Australien.
ɪn deːn ˈflɪtɐvɔxn ˈfliːgn viːɐ naːx ausˈtraːliən
Wysłano go w podróż służbową za granicę.
Er wurde auf eine Dienstreise ins Ausland geschickt.
eːɐ ˈvʊrdə auf ˈainə ˈdiːnstraizə ɪns ˈauslant gəˈʃɪkt
towarzysz podróży
Reisegefährte m
ˈraizəgəfεːɐtə
podróż dookoła świata
Weltreise f
ˈvεltraizə