widzieć

sehen

Nie widzę (ich).
Ich sehe (sie) nicht.
ɪç ˈzeːə (ziː) nɪçt
Miło cię widzieć.
Schön dich zu sehen.
ʃøːn dɪç tsuː ˈzeːən
Nigdy tego nie widziałem.
Ich habe es nie gesehen.
ɪç ˈhaːbə εs niː gəˈzeːən
Widziałem to na własne oczy.
Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.
ɪç ˈhaːbə εs mɪt ˈaigənən ˈaugn gəˈzeːən
Nie widzę w tym nic złego.
Ich sehe daran nichts Schlimmes.
ɪç ˈzeːə daˈran nɪçts ˈʃlɪməs
No i jak to widzisz?
Na, wie siehst du es?
naˌ viː ziːst duː εs?
Widzę to inaczej.
Ich sehe es anders.
ɪç ˈzeːə εs ˈandɐs
Długo się nie widzieliśmy.
Wir haben uns lange nicht gesehen.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ˈlaŋə nɪçt gəˈzeːən
Rzadko się coś takiego widuje.
Das sieht man nicht oft.
das ziːt man nɪçt ɔft
Warto to zobaczyć.
Es lohnt sich, es sich anzusehen.
εs loːnt zɪçˌ εs zɪç ˈantsuzeːən
Widzę to jak na dłoni.
Das liegt klar auf der Hand.
das liːkt klaːɐ auf deːɐ hant
I tyle go widzieli.
Und weg war er.
ʊnt vεk vaːɐ eːɐ
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
vas ɪç nɪçt vaisˌ maxt mɪç nɪçt hais
A widzisz.
Da hast du's., Na bitte.
daː hast duːsˌ na ˈbɪtə