za

hinter, (godzinę itp.) in, (ręce itp.) an

To tuż za rogiem/mostem.
Es ist gleich um die Ecke/hinter der Brücke.
εs ɪst glaiç ʊm diː ˈεkə/ˈhɪntɐ deːɐ ˈbrʏkə
Zaparkowałem za domem.
Ich habe hinter dem Haus geparkt.
ɪç ˈhaːbə ˈhɪntɐ deːm haus gəˈparkt
Złapała mnie za rękę.
Sie packte mich am Arm.
ziː ˈpaktə mɪç am arm
Spójrz za siebie.
Sieh dich um.
ziː dɪç ʊm
Wrócę za godzinę.
Ich bin in einer Stunde zurück.
ɪç bɪn ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə tsuˈrʏk
Więc od jutra za tydzień?
Morgen in einer Woche?
ˈmɔrgn ɪn ˈainɐ ˈvɔxə?
Co to za materiał?
Was für ein Material ist das?
vas fyːɐ ain mateˈriaːl ɪst das?
Za kogo ty mnie masz?
Für wen hältst du mich?
fyːɐ veːn hεltst duː mɪç?
Kto/Co się za tym kryje?
Wer/Was steht dahinter?
veːɐ/vas ʃteːt daˈhɪntɐ?
Kupiłem to za stówę.
Ich habe es für einen Hunderter gekauft.
ɪç ˈhaːbə εs fyːɐ ˈainən ˈhʊndɐtɐ gəˈkauft
Zaczekaj, nie nadążam za tobą!
Warte, du bist zu schnell für mich!
ˈvartəˌ duː bɪst tsuː ʃnεl fyːɐ mɪç!
Wodzisz mnie za nos?
Willst du mich auf der Nase herumführen?, Führst du mich auf der Nase herum?
vɪlst duː mɪç auf deːɐ ˈnaːzə hεˈrʊmfyːrən?ˌ fyːɐst duː mɪç auf deːɐ ˈnaːzə hεˈrʊm?
Nie ma za co. (w odpowiedzi na podziękowanie)
Keine Ursache., Nichts zu danken.
ˈkainə ˈuːɐzaxəˌ nɪçts tsuː ˈdaŋkn
Oddali życie za...
Sie haben ihr Leben für... hingegeben.
ziː ˈhaːbn iːɐ ˈleːbn fyːɐ... ˈhɪgəgeːbn
za wszelką cenę
um jeden Preis
ʊm ˈjeːdn prais
aż za dużo
mehr als genug
meːɐ als gəˈnuːk