poniżej

unter

Poniżej znajdują się wszystkie szczegóły.
Alle Details sind unten aufgeführt.
ˈalə deˈtais deˈtails zɪnt ˈʊntn ˈaufgəfyːɐt
Drużyna zagrała poniżej swoich możliwości.
Die Mannschaft hat unter ihren Möglichkeiten gespielt.
diː ˈmanʃaft hat ˈʊntɐ ˈiːrən ˈmøːklɪçkaitn gəˈʃpiːlt
pięć stopni poniżej zera
fünf Grad unter null
fʏnf graːt ˈʊntɐ nʊl
cios poniżej pasa
ein Schlag unter die Gürtellinie
ain ʃlaːk ˈʊntɐ diː ˈgʏrtlliːniə