pokój

Zimmer n, (ład, spokój) Ruhe f, Frieden m

Chciałbym pokój dwuosobowy.
Ich möchte ein Doppelzimmer.
ɪç ˈmœçtə ain ˈdɔpltsɪmɐ
Mieszkam w wynajętym pokoju.
Ich wohne zur Untermiete.
ɪç ˈvoːnə tsuːɐ ˈʊntɐmiːtə
Po trzech latach wojny państwa postanowiły zawrzeć pokój.
Nach drei Jahren Krieg haben die Länder beschlossen, Frieden zu schließen.
naːx drai ˈjaːrən kriːk ˈhaːbn diː ˈlεndɐ bəˈʃlɔsnˌ ˈfriːdn tsuː ˈʃliːsn
Wpadli do pokoju jak burza.
Sie kamen in das Zimmer gestürmt.
ziː ˈkaːmən ɪn das ˈtsɪmɐ gəˈʃtʏrmt
pokój dzienny
Wohnzimmer n
ˈvoːntsɪmɐ
pokoje do wynajęcia
Zimmer frei/zu vermieten
ˈtsɪmɐ frai/tsuː fεɐˈmiːtn