zamknąć

schließen, zumachen, (na klucz) abschließen

Jest zamknięte.
Es ist geschlossen.
εs ɪst gəˈʃlɔsn
Zamknęła się w pokoju.
Sie hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen.
ziː hat zɪç ɪn ˈiːrəm ˈtsɪmɐ ˈaingəʃlɔsn
Dom zamyka się na noc.
Das Haus wird nachts geschlossen.
das haus vɪrt naxts gəˈʃlɔsn
Droga zamknięta.
Die Straße ist gesperrt.
diː ˈʃtraːsə ɪst gəˈʃpεrt
Zamknij za sobą drzwi.
Mach die Tür hinter dir zu.
max diː tyːɐ ˈhɪntɐ diːɐ tsuː
Zamknąłeś okno?
Hast du das Fenster zugemacht?
hast duː das ˈfεnstɐ ˈtsuːgəmaxt?
Drzwi zamykają się automatycznie.
(Die) Türen schließen automatisch.
(diː) ˈtyːrən ˈʃliːsn autoˈmaːtɪʃ
Zamknij/Otwórz oczy!
Mach die Augen zu/auf!
max diː ˈaugn tsuː/auf!
Oczy mi się zamykają.
Mir fallen die Augen zu.
miːɐ ˈfalən diː ˈaugn tsuː
O której zamykają sklepy?
Um wie viel Uhr machen die Geschäfte zu?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈmaxn diː gəˈʃεftə tsuː?
W sobotę jest/mają zamknięte.
Am Samstag ist/haben sie geschlossen.
am ˈzamstaːk ɪst/ˈhaːbn ziː gəˈʃlɔsn
Zamknęli go (w więzieniu).
Er wurde eingesperrt.
eːɐ ˈvʊrdə ˈaingəʃpεrt
zamknąć się w (swojej) skorupie
sich in sein Schneckenhaus zurückziehen
zɪç ɪn zain ˈʃnεknhaus tsuˈrʏktsiːən