zapomnieć

vergessen

Zapomniałem, jak się pan nazywa.
Ich habe Ihren Namen vergessen.
ɪç ˈhaːbə ˈiːrən ˈnaːmən fεɐˈgεsn
Zupełnie o tym zapomniałem.
Ich habe es völlig vergessen.
ɪç ˈhaːbə εs ˈfœlɪç fεɐˈgεsn
Nie zapomnij o tym.
Vergiss es nicht.
fεɐˈgɪs εs nɪçt
Nigdy ci tego nie zapomnę.
Das werde ich dir nie verzeihen.
das ˈveːɐdə ɪç diːɐ niː fεɐˈtsaiən
Nie zapomnę tego do końca życia.
Das werde ich mir bis zum Tode merken.
das ˈveːɐdə ɪç miːɐ bɪs tsʊm ˈtoːdə ˈmεrkn
Zapomnij o tym! (nie ma mowy)
Ausgeschlossen!, Vergiss das!
ˈausgəʃlɔsn!ˌ fεɐˈgɪs das!
Zapomina pan(i), że to jest konieczne...
Sie vergessen, dass es nötig ist...
ziː fεɐˈgεsnˌ das εs ˈnøːtɪç ɪst
Nie zapominaj, że...
Denk daran, dass..., Vergiss nicht, dass...
dεŋk daˈranˌ dasˌ fεɐˈgɪs nɪçtˌ das