wola

Wille(n) m

Mam (bardzo) słabą wolę.
Ich habe (so) einen schwachen Willen.
ɪç ˈhaːbə (zoː) ˈainən ˈʃvaxn ˈvɪlən
Mam silną wolę.
Ich habe einen festen Willen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈfεstn ˈvɪlən
Zrobiłem to z własnej i nieprzymuszonej woli.
Ich habe es aus freien Stücken gemacht.
ɪç ˈhaːbə εs aus fraiən ˈʃtʏkn gəˈmaxt
Jedz i pij do woli.
Esse und trinke nach Herzenslust.
ˈεsə ʊnt ˈtrɪŋkə naːx ˈhεrtsεnslʊst
Spisał swoją ostatnią wolę.
Er hat sein Testament gemacht.
eːɐ hat zain tεstaˈmεnt gəˈmaxt
zgodnie z jego ostatnią wolą...
nach/getreu seinem letzten Willen...
naːx/gəˈtrɔy ˈzainəm ˈlεtstn ˈvɪlən