nadawać się

do czegoś geeignet sein, sich eignen zu etw.

Odpowiedź po prostu nie nadawała się do druku.
Die Antwort konnte in der Presse einfach nicht veröffentlicht werden.
diː ˈantvɔrt ˈkɔntə ɪn deːɐ ˈprεsə ˈainfax nɪçt fεɐˈ|œfntlɪçt ˈveːɐdn
Nie nadaje się do tej roli.
So eine Rolle passt nicht gut zu ihm.
zoː ˈainə ˈrɔlə past nɪçt guːt tsuː iːm
To się do niczego nie nadaje.
Es nützt nichts.
εs nʏtst nɪçts
Nie nadaję się do pracy w szkole.
Ich wäre kein guter Lehrer.
ɪç ˈvεːrə kain ˈguːtɐ ˈleːrɐ
Nadaje się na złomowisko.
Er gehört zum alten Eisen.
eːɐ gəˈhøːɐt tsʊm ˈaltn ˈaizn
nadawać się na złom
zum alten Eisen gehören/zählen
tsʊm ˈaltn ˈaizn gəˈhøːrən/ˈtsεːlən