jako

als

Pracuję jako nauczycielka.
Ich arbeite als Lehrerin.
ɪç ˈarbaitə als ˈleːrərɪn
Umie jako tako gotować.
Sie kann leidlich kochen.
ziː kan ˈlaitlɪç ˈkɔxn
Jak się masz? – Jako tako.
Wie geht's? – Es geht.
viː geːts? - εs geːt
...jako taki
... an sich
... an zɪç