śpieszyć się

eilen, sich beeilen

Śpiesz się powoli.
Eile mit Weile!
ˈailə mɪt ˈvailə!
Śpieszyła się do domu.
Sie eilte nach Hause.
ziː ˈailtə naːx ˈhauzə
Nie ma się co spieszyć.
Lass dir Zeit.
las diːɐ tsait
Gdzie się tak śpieszysz?
Wohin so eilig?
voˈhin zoː ˈailɪç?
Pośpiesz się, żebyś tego nie przegapił.
Beeile dich, damit du es nicht verpasst.
bəˈ|ailə dɪçˌ daˈmɪt duː εs nɪçt fεɐˈpast