zwykle

gewöhnlich, üblich, normalerweise

O której zwykle wstajesz?
Wann stehst du gewöhnlich auf?
van ʃteːst duː gəˈvøːnlɪç auf?
Spotkamy się jak zwykle.
Wir treffen uns wie üblich.
viːɐ ˈtrεfn ʊns viː ˈyːplɪç
Przyjeżdżają tutaj zwykle obcokrajowcy.
Meistens kommen die Ausländer hierher.
ˈmaistns ˈkɔmən diː ˈauslεndɐ ˈhiːɐheːɐ
Siadam zwykle z przodu.
Ich sitze meistens vorne.
ɪç ˈzɪtsə ˈmaistns ˈfɔrnə
Zrobimy to jak zwykle.
Wir machen das wie sonst auch.
viːɐ ˈmaxn das viː zɔnst aux
Zwykle jadam poza domem.
Meistens esse ich nicht zu Hause.
ˈmaistns ˈεsə ɪç nɪçt tsuː ˈhauzə
Tę chorobę leczy się zwykle...
Diese Krankheit wird gewöhnlich durch/mit... geheilt.
ˈdiːzə ˈkraŋkhait vɪrt gəˈvøːnlɪç dʊrç/mɪt gəˈhailt