rozejść się

z kimś sich trennen von j-m, (o tłumie) auseinandergehen

Rozeszliśmy się przed kinem.
Vor dem Kino haben wir uns getrennt.
foːɐ deːm ˈkiːno ˈhaːbn viːɐ ʊns gəˈtrεnt
Rozszedł się zapach kawy.
Ein Geruch von Kaffee verbreitete sich.
ain gəˈrʊx fɔn ˈkafeː fεɐˈbraitətə zɪç
Rozeszła się plotka, że...
Es verbreitete sich das Gerücht, dass...
εs fεɐˈbraitətə zɪç das gəˈrʏçtˌ das