powtarzać

wiederholen

Proszę powtarzać za mną.
Wiederholen Sie nach mir!
viːdɐˈhoːlən ziː naːx miːɐ!
Nie będę dwa razy powtarzać.
Ich werde es nicht wiederholen.
ɪç ˈveːɐdə εs nɪçt viːdɐˈhoːlən
Powtórz to słowo w słowo.
Wiederhole es wörtlich.
viːdɐˈhoːlə εs ˈvœrtlɪç
Musi powtórzyć egzamin.
Er muss die Prüfung wiederholen.
eːɐ mʊs diː ˈpryːfʊŋ viːdɐˈhoːlən
Będą powtarzać ten serial.
Man wird diese Serie wiederholen.
man vɪrt ˈdiːzə ˈzeːriə viːdɐˈhoːlən
Musiał powtarzać trzeci rok.
Er musste das dritte Jahr wiederholen.
eːɐ ˈmʊstə das ˈdrɪtə jaːɐ viːdɐˈhoːlən
To się już więcej nie powtórzy.
Das wird sich nicht mehr wiederholen.
das vɪrt zɪç nɪçt meːɐ viːdɐˈhoːlən
Historia lubi się powtarzać.
Die Geschichte wiederholt sich.
diː gəˈʃɪçtə viːdɐˈhoːlt zɪç
Powtarzasz się.
Du wiederholst dich.
duː ˈviːdɐhoːlst dɪç
powtarzać coś jak papuga
etw. Akk wie ein Papagei nachplappern
viː ain papaˈgai ˈnaːxplapɐn