słuchać

kogoś/czegoś hören, zuhören j-n, (być posłusznym) kogoś hören auf j-n

Słuchasz mnie?
Hörst du mir zu?
høːɐst duː miːɐ tsuː?
Słuchajcie mnie (uważnie)!
Jetzt hört mal (gut) zu!
jεtst høːɐt maːl (guːt) tsuː!
Często słucham radia.
Ich höre oft Radio.
ɪç ˈhøːrə ɔft ˈraːdio
Jakiej muzyki słuchasz?
Welche Musik hörst du?
ˈvεlçə muˈziːk høːɐst duː?
Posłuchaj mnie/mojej rady.
Hör auf mich.
høːɐ auf mɪç
Ona mnie nie słucha.
Sie hört nicht auf mich.
ziː høːɐt nɪçt auf mɪç
Posłuchaj tego.
Hör dir das mal an.
høːɐ diːɐ das maːl an
Powinieneś słuchać rodziców.
Du solltest auf deine Eltern hören.
duː ˈzɔltəst auf ˈdainə ˈεltɐn ˈhøːrən
Słuchaj no!
Du, hör mal!
duːˌ høːɐ maːl!
słuchać kogoś/czegoś jednym uchem
j-m/etw. nur mit halbem Ohr zuhören
nuːɐ mɪt ˈhalbəm oːɐ ˈtsuːhøːrən