grzeczny

brav, artig

Bądź grzeczny/grzeczna!
Sei brav!
zai braːf!
Nie bądź niegrzeczny.
Sei nicht grob.
zai nɪçt groːp
Ich dzieci są grzeczne.
Ihre Kinder sind brav.
ˈiːrə ˈkɪndɐ zɪnt braːf
Znowu jesteś niegrzeczny!
Du bist wieder mal nicht brav!
duː bɪst ˈviːdɐ maːl nɪçt braːf!
Dzieci były niegrzeczne.
Die Kinder haben sich nicht anständig/gehörig benommen.
diː ˈkɪndɐ ˈhaːbn zɪç nɪçt ˈanʃtεndɪç/gəˈhøːrɪç bəˈnɔmən