często

oft(mals), häufig

Spotykam go dosyć często.
Ich treffe ihn oft.
ɪç ˈtrεfə iːn ɔft
Jak często tam chodzisz?
Wie oft gehst du dorthin?
viː ɔft ˈgeːst duː ˈdɔrthɪn?
To się nie zdarza zbyt często.
Das geschieht nicht so oft.
das gəˈʃiːt nɪçt zoː ɔft
Najczęściej chodzimy do...
Am häufigsten/Meistens gehen wir...
am ˈhɔyfɪçstn/ˈmaistns ˈgeːən viːɐ