też

auch

Mnie się to podoba. – Mnie też.
Es gefällt mir. – Mir auch.
εs gəˈfεlt miːɐ - miːɐ aux
Nie jestem studentem. – On też nie.
Ich bin kein Student. – Er auch nicht.
ɪç bɪn kain ʃtuˈdεnt - eːɐ aux nɪçt
Też to lubię.
Ich mag es auch.
ɪç maːk εs aux
Też przyjechał.
Er kam auch.
eːɐ kaːm aux
Też mi pomysł!
Das ist eine verrückte Idee!
das ɪst ˈainə fεɐˈrʏktə iˈdeː!
I mówił też, że...
Und er hat auch gesagt, dass...
ʊnt eːɐ hat aux gəˈzaːktˌ das