ile

wie viel

Ile masz pieniędzy?
Wie viel Geld hast du?
viː fiːl gεlt hast duː?
Ile tam będzie osób?
Wie viel(e) Leute werden dort sein?
viː fiːl(eː) ˈlɔytə ˈveːɐdn dɔrt zain?
Ile masz lat?
Wie alt bist du?
viː alt bɪst duː?
Ile ludzi!
So viele Leute!
zoː ˈfiːlə ˈlɔytə!