ryzyko

Risiko n, Gefahr f

Na (państwa) własne ryzyko.
Auf (Ihr) eigenes Risiko.
auf (iːɐ) ˈaigənəs ˈriːziko
ponosić/ograniczyć ryzyko czegoś
das Risiko von etw. tragen/begrenzen
das ˈriːziko ˈtraːgn/bəˈgrεntsn
na własne ryzyko
auf (Ihre) eigene Gefahr
auf (ˈiːrə) ˈaigənə gəˈfaːɐ
unikać ryzyka
das Risiko meiden
das ˈriːziko ˈmaidn