linia

Linie f

Zwyciężył na całej linii.
Er hat auf der ganzen Linie gewonnen.
eːɐ hat auf deːɐ ˈgantsn ˈliːniə gəˈvɔnən
linia startu/mety
Startlinie f/Ziellinie f
ˈʃtartliːniə /ˈtsiːlliːniə
linia ciągła/przerywana
die durchgehende/unterbrochene Linie
diː ˈdʊrçgeːəndə/ʊntɐˈbrɔxənə ˈliːniə
linia życia (na dłoni)
Lebenslinie f
ˈleːbnsliːniə
w linii prostej
(in der) Luftlinie
(ɪn deːɐ) ˈlʊftliːniə