rozumieć

kogoś/coś verstehen j-n/etw., coś begreifen etw. Akk

Nie rozumiem.
Ich verstehe nicht.
ɪç fεɐˈʃteːə nɪçt
Zrozumiał mnie pan?
Haben Sie mich verstanden?
ˈhaːbn ziː mɪç fεɐˈʃtandn?
Nie zrozumiałem pana/pani.
Ich habe Sie nicht verstanden.
ɪç ˈhaːbə ziː nɪçt fεɐˈʃtandn
Nie rozumiemy się najlepiej z kimś.
j. und ich verstehen uns nicht besonders gut.
ʊnt ɪç fεɐˈʃteːən ʊns nɪçt bəˈzɔndɐs guːt
Rozumiesz?
Verstehst du (das)?
fεɐˈʃteːst duː (das)paradɔnˈtoːzə
Doskonale rozumiem, co czujesz.
Ich kann deine Gefühle völlig verstehen.
ɪç kan ˈdainə gəˈfyːlə ˈfœlɪç fεɐˈʃteːən
Ma się rozumieć!
Aber natürlich!
ˈaːbɐ naˈtyːɐlɪç!