tylko

nur, bloß

Przyszła tylko ona.
Nur sie ist gekommen., Sie war die Einzige, die gekommen ist.
nuːɐ ziː ɪst gəˈkɔmənˌ ziː vaːɐ diː ˈaintsɪgəˌ diː gəˈkɔmən ɪst
Potrzebuję tylko trochę czasu.
Ich brauche nur ein wenig Zeit.
ɪç ˈbrauxə nuːɐ ain ˈveːnɪç tsait
Tylko spróbuj!
Untersteh dich!
ʊntɐˈʃteː dɪç!
Gdyby tylko...
Wenn nur..., Ich wünsche...
vεn nuːɐˌ ɪç ˈvʏnʃə
Przyjdę, jak tylko to dokończę.
Ich komme, sobald ich damit fertig bin.
ɪç ˈkɔməˌ zoːˈbalt ɪç daˈmɪt ˈfεrtɪç bɪn
To tylko drobny szczegół.
Das ist nur ein kleines Detail.
das ɪst nuːɐ ain ˈklainəs deˈtai
Tylko nie zrób jakiejś głupoty.
Keinen Blödsinn anstellen.
ˈkainən ˈbløːtzɪn ˈanʃtεlən
To tylko część prawdy.
Das ist nur die halbe Wahrheit.
das ɪst nuːɐ diː ˈhalbə ˈvaːɐhait
Tylko, że ona tego nie rozumie.
Die Sache ist, dass sie es nicht versteht.
diː ˈzaxə ɪstˌ das ziː εs nɪçt fεɐˈʃteːt
Tylko dla wyjaśnienia...
Nur um klarzustellen...
nuːɐ ʊm ˈklaːɐtsuʃtεlən
Jak tylko mnie zobaczył...
Gleich als er mich gesehen hat...
glaiç als eːɐ mɪç gəˈzeːən hat
Jak tylko przyjdę do domu...
Sobald ich nach Hause komme...
zoːˈbalt ɪç naːx ˈhauzə ˈkɔmə