dojść

gelangen, ankommen

Na piechotę tam nie dojdziesz.
Zu Fuß kommst du nicht hin.
tsuː fuːs kɔmst duː nɪçt hɪn
Jak do tego doszło?
Wie ist das passiert?
viː ɪst das paˈsiːɐt?
Jak do tego doszedłeś?
Wie bist du dazu gekommen?
viː bɪst duː daˈtsuː gəˈkɔmən?
Chcę do czegoś dojść. (w życiu)
Ich will es weit bringen.
ɪç vɪl εs vait ˈbrɪŋən
Doszło do tego, że...
Es ist so weit gekommen, dass...
εs ɪst zoː vait gəˈkɔmənˌ das