czekać

na kogoś/coś warten auf j-n/etw., erwarten j-n/etw.

Czekam, aż przyjdzie.
Ich warte, bis er kommt.
ɪç ˈvartəˌ bɪs eːɐ kɔmt
Jak długo czekacie?
Wie lange wartet ihr (schon hier)?
viː ˈlaŋə ˈvartət iːɐ (ʃoːn hiːɐ)paradɔnˈtoːzə
Nie każ jej czekać.
Lass sie nicht warten.
las ziː nɪçt ˈvartn
Czekaliśmy w kolejce.
Wir haben in der Schlange gestanden.
viːɐ ˈhaːbn ɪn deːɐ ˈʃlaŋə gəˈʃtandn
Czeka ich niemiła niespodzianka.
Es erwartet sie eine unangenehme Überraschung.
εs εɐˈvartət ziː ˈainə ˈʊn|angəneːmə yːbɐˈraʃʊŋ
Kto wie, co nas czeka?
Wer weiß, was uns erwartet?
veːɐ vaisˌ vas ʊns εɐˈvartət?
Ich niedoczekanie!
Darauf können sie ewig warten!
daˈrauf ˈkœnən ziː ˈeːvɪç ˈvartn!
Kryzys nie kazał na siebie długo czekać.
Die Krise ließ nicht lange auf sich warten.
diː ˈkriːzə liːs nɪçt ˈlaŋə auf zɪç ˈvartn