założyć

1(nałożyć) aufsetzen, einsetzen

Załóż kapelusz/okulary.
Setz dir den Hut/die Brille auf.
zεts diːɐ deːn huːt/diː ˈbrɪlə auf
siedzieć z założonymi rękami (bezczynnie)
Däumchen drehen
ˈdɔymçən ˈdreːən

2(przyjąć hipotezę) annehmen, (firmę itp.) gründen

Założył małą firmę.
Er hat eine kleine Firma gegründet.
eːɐ hat ˈainə ˈklainə ˈfɪrma gəˈgrʏndət
Założyli rodzinę.
Sie haben eine Familie gegründet.
ziː ˈhaːbn ˈainə faˈmiːliə gəˈgrʏndət
Chcę założyć konto.
Ich möchte ein Konto eröffnen.
ɪç ˈmœçtə ain ˈkɔnto εɐˈ|œfnən
Organizacja została założona w...
Die Organisation wurde in... gegründet.
diː ɔrganizaˈtsioːn ˈvʊrdə ɪn... gəˈgrʏndət