wcześnie

früh, (wcześniej) vorher

Czy mogę przyjść wcześniej?
Kann ich früher kommen?
kan ɪç ˈfryːɐ ˈkɔmən?
Jest pan(i) (pół godziny) za wcześnie.
Sie sind eine Stunde früher da.
ziː zɪnt ˈainə ˈʃtʊndə ˈfryːɐ daː
Powinieneś mi to powiedzieć wcześniej!
Du hättest mir das früher sagen sollen!
duː ˈhεtəst miːɐ das ˈfryːɐ ˈzaːgn ˈzɔlən!
Jesteś tu za wcześnie.
Du bist zu früh da.
duː bɪst tsuː fryː daː
Jest jeszcze za wcześnie.
Es ist noch (zu) früh.
εs ɪst nɔx (tsuː) fryː
Nigdy wcześniej o tym nie słyszałem.
Davon habe ich vorher nie gehört.
daˈfɔn ˈhaːbə ɪç foːɐˈheːɐ niː gəˈhøːɐt
Przedsiębiorstwa, które wcześniej należały do...
Die vorher... gehörenden Unternehmen
diː foːɐˈheːɐ... gəˈhøːrəndn ʊntɐˈneːmən
im wcześniej, tym lepiej
je früher, desto besser
jeː ˈfryːɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ