dać

geben

Daj mi to.
Gib mir das Ding!
giːp miːɐ das dɪŋ!
Czy dałby mi pan...?
Können Sie mir... geben?
ˈkœnən ziː miːɐ... ˈgeːbn?
Kto ci to dał?
Wer hat es dir gegeben?
veːɐ hat εs diːɐ gəˈgeːbn?
Dam ci znać.
Ich gebe dir Bescheid.
ɪç ˈgeːbə diːɐ bəˈʃait
Dałem mu nauczkę.
Ich habe ihm eine Lektion erteilt.
ɪç ˈhaːbə iːm ˈainə lεkˈtsioːn εɐˈtailt
Nie daj Bóg!
Gott bewahre!
gɔt bəˈvaːrə!
Dam to do naprawy.
Ich lasse es reparieren.
ɪç ˈlasə εs repaˈriːrən
Proszę mi dać skończyć!
Lassen Sie mich ausreden!
ˈlasn ziː mɪç ˈausreːdn!
Nie dał się przekonać.
Er hat sich nicht überzeugen lassen.
eːɐ hat zɪç nɪçt yːbɐˈtsɔygn ˈlasn
Co to da?
Was hilft das?
vas hɪlft das?
Dasz radę!
Du schaffst das!
duː ʃafst das!
Daj mi Tomka do telefonu.
Hol mir Thomas ans Telefon.
hoːl miːɐ ˈtoːmas ans teleˈfoːn
Ta praca daje mi dużo satysfakcji.
Es ist eine sehr befriedigende Arbeit.
εs ɪst ˈainə zeːɐ bəˈfriːdiːgndə ˈarbait
Ile dałaś za te buty?
Wie viel hast du für die Schuhe ausgegeben?
viː fiːl hast duː fyːɐ diː ˈʃuːə ˈausgəgeːbn?
Kto da więcej?
Wer bietet mehr?
veːɐ ˈbiːtət meːɐ?
Wściekła się i dała mu w twarz.
Sie wurde sauer und verpasste ihm eine Ohrfeige.
ziː ˈvʊrdə ˈzauɐ ʊnt fεɐˈpastə iːm ˈainə ˈoːɐfaigə
Daj słowo, że nikomu nie powiesz.
Versprich mir, dass du es niemandem sagst.
fεɐˈʃprɪç miːɐˌ das duː εs ˈniːmandəm zaːkst
Daj głos!
Sprich!
ʃprɪç!
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Morgenstund hat Gold im Mund.
ˈmɔrgnʃtʊnt hat gɔlt ɪm mʊnt
Dała mi kosza.
Sie hat mir den Laufpass gegeben.
ziː hat miːɐ deːn ˈlaufpas gəˈgeːbn
Dałem mu w skórę.
Ich gab ihm, was er verdient hat.
ɪç gaːp iːmˌ vas eːɐ fεɐˈdiːnt hat
Wyraźnie dał do zrozumienia, że...
Er hat deutlich kundgegeben, dass...
eːɐ hat ˈdɔytlɪç ˈkʊntgəgeːbnˌ das
dać plamę
aufs Maul fallen
aufs maul ˈfalən