podstawa

Grund m, Basis f, Grundlage f

Znam tylko podstawy tego języka.
Ich besitze nur Grundkenntnisse dieser Sprache.
ɪç bəˈzɪtsə nuːɐ ˈgrʊntkεntnɪsə ˈdiːzɐ ˈʃpraːxə
Zbudowali tę firmę od podstaw.
Sie haben die Firma von Grund auf aufgebaut.
ziː ˈhaːbn diː ˈfɪrma fɔn grʊnt auf ˈaufgəbaut
Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Worauf stützt du diese Behauptung?
voˈrauf ʃtʏtst duː ˈdiːzə bəˈhauptʊŋ?
Nie masz żadnych podstaw do niezadowolenia.
Du hast keinen Grund, unzufrieden zu sein.
duː hast ˈkainən grʊntˌ ˈʊntsufriːdn tsuː zain
podstawy czegoś (dziedziny itp.)
die Fundamente von etw.
diː fʊndaˈmεntə
na podstawie czegoś
auf Grund etw. Gen
auf grʊnt
na podstawie zeznań świadków
aufgrund von Zeugenaussagen
ˈaufgrʊnt fɔn ˈtsɔygn|auszaːgn
film na podstawie powieści znanego autora
ein Film nach dem Roman eines berühmten Autors
ain fɪlm naːx deːm roˈmaːn ˈainəs bəˈryːmtn ˈautoːɐs