prosić

kogoś o coś bitten j-n um etw. Akk

Proszę (wejść)!
Herein!
hεˈrain!
Mogę prosić (do tańca)?
Darf ich bitten?
darf ɪç ˈbɪtn?
Proszę się cofnąć!
Bitte zurücktreten!
ˈbɪtə tsuˈrʏktreːtn!
Proszę się rozebrać!
Legen Sie (bitte) ab!
ˈleːgn ziː (ˈbɪtə) ap!
Proszę? (nie zrozumiałem)
(Wie) Bitte?
(viː) ˈbɪtə?
Proszę. (w odpowiedzi na dziękuję)
Gern geschehen., Nichts zu danken., Keine Ursache.
ˈgεrn gəˈʃeːənˌ nɪçts tsuː ˈdaŋknˌ ˈkainə ˈuːɐzaxə
Proszę! (do telefonu)
Hallo!
haˈloː!
Następny, proszę!
Der Nächste, bitte!
deːɐ ˈnεːçstəˌ ˈbɪtə!
Nikt cię o to nie prosił.
Niemand hat dich darum gebeten.
ˈniːmant hat dɪç daˈrʊm gəˈbeːtn