przyszłość

Zukunft f

Jakie masz plany na przyszłość?
Welche Zukunftspläne hast du?
ˈvεlçə ˈtsuːkʊnftsplεːnə hast duː?
Musimy zabezpieczyć naszą przyszłość.
Wir müssen für die Zukunft sorgen.
viːɐ ˈmʏsn fyːɐ diː ˈtsuːkʊnft ˈzɔrgn
Przyszłość pokaże, czy miałeś rację.
Die Zukunft wird zeigen, ob du Recht hast.
diː ˈtsuːkʊnft vɪrt ˈtsaignˌ ɔp duː rεçt hast
Ze względu na naszą niepewną przyszłość...
Hinsichtlich unserer ungewissen Zukunft...
ˈhɪnzɪçtlɪç ˈʊnzərɐ ˈʊngəvɪsn ˈtsuːkʊnft
w niedalekiej przyszłości
in der nahen Zukunft
ɪn deːɐ ˈnaːən ˈtsuːkʊnft