jeździć

fahren

Jeździsz do pracy samochodem?
Fährst du zur Arbeit mit dem Auto?
fεːɐst duː tsuːɐ ˈarbait mɪt deːm ˈauto?
Lubię jeździć pociągiem.
Ich fahre gern mit dem Zug.
ɪç ˈfaːrə ˈgεrn mɪt deːm tsuːk
Często jeżdżę tramwajem.
Ich fahre oft mit der Straßenbahn.
ɪç ˈfaːrə ɔft mɪt deːɐ ˈʃtraːsnbaːn
Umiesz jeździć konno?
Kannst du reiten?
kanst duː ˈraitn?
Na jakim paliwie jeździ ten samochód?
Womit fährt der Wagen?
voˈmɪt fεːɐt deːɐ ˈvaːgn?
W Anglii samochody jeżdżą po lewej stronie.
In England wird links gefahren.
ɪn ˈεŋlant vɪrt lɪŋks gəˈfaːrən