epoka

Epoche f, Ära f

Wyprzedził (swoją) epokę.
Er ist seiner Zeit voraus.
eːɐ ɪst ˈzainɐ tsait foˈraus
To było epokowe wydarzenie.
Das war ein epochales Ereignis.
das vaːɐ ain epɔˈxaːləs εɐˈ|aignɪs
człowiek epoki kamiennej/brązu
Steinzeitmensch m/Mensch m der Bronzezeit
ˈʃtaintsaitmεnʃ /mεnʃ deːɐ ˈbrɔ̃ːsətsait
epoka lodowcowa
Eiszeit f
ˈaistsait
epoka kamienia/brązu/żelaza
Steinzeit f/Bronzezeit f/Eisenzeit f
ˈʃtaintsait /ˈbrɔ̃ːsətsait /ˈaizntsait